Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Från bistånd till genomförande

Från bistånd till genomförandeplan

Rätten till bistånd grundar sig i socialtjänstlagen. Vi ska hjälpa de som inte själva kan tillgodose sina behov att få en skälig levnadsnivå och stärka möjligheterna till ett självständigt liv.

Vi använder Socialstyrelsens modell som ett stöd. Processen börjar med att ett ärende aktualiseras när en ansökan om bistånd kommer in. Utifrån individens behov beslutas insatser och hur de ska utformas.

Eftersom insatser är individuella har alla brukare/patienter varsin genomförandeplan där det står dokumenterat vad det är för stöd individen har rätt till och hur det ska utföras.

Det är viktigt att gå igenom genomförandeplanen och följa det som står där och genomföra just de insatser som är beslutade – inte mer och inte heller mindre.