Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Granska din text

Granska din text

Det är lätt att man blir hemmablind för en text man själv har skrivit. Därför är det alltid klokt att låta någon annan läsa texten, helst någon som inte är så insatt i sakfrågan som du själv. Be någon kollega om hjälp. Fyra ögon ser mer än två.

Om du har gott om tid kan du använda Klarspråkstestet, som finns på Språkrådets webbplats. Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är. Testet hjälper dig att se vad som ökar och vad som minskar begripligheten, och hur du kan bearbeta texten. Du kan testa både utkast och färdiga texter.

Länk till Klarspråkstestet