Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hälso-och sjukvårdslagen – HSL

Hälso- och sjukvårdslagen – HSL 

En annan lag som styr vårt arbete är hälso- och sjukvårdslagen.

För att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter krävs legitimation, till exempel som sjuksköterska. Men vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kan lämnas över, delegeras, till dig som vård- och omsorgspersonal.

För att få en delegering måste man genomgå en delegeringsutbildning och klara ett delegeringstest. 

Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan till exempel vara att ge läkemedel, ögondroppar, lägga om sår, ta blodtryck och blodsocker. Det är viktigt att alla brukare har vårdplan/rehabplan där aktuella hälso- och sjukvårdsinsatser finns beskrivna. Om något avviker från planen eller i hälsotillståndet ska det dokumenteras.