Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hälso-och sjukvårdslagen – HSL

Hälso- och sjukvårdslagen – HSL 

En annan lag som styr vårt arbete är hälso- och sjukvårdslagen.

För att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter krävs legitimation, till exempel som sjuksköterska. Men vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kan lämnas över, delegeras, till dig som vård- och omsorgspersonal.

För att få en delegering måste man genomgå en delegeringsutbildning och klara ett delegeringstest.

Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan till exempel vara att ge läkemedel, ögondroppar, lägga om sår och blodsocker. Det är viktigt att alla brukare har vårdplan/rehabplan där aktuella hälso- och sjukvårdsinsatser finns beskrivna. Om något avviker från planen eller i hälsotillståndet ska det dokumenteras.

Man kan få i uppgift att utföra HSL insatser efter instruktion/ordination ex. ta ett blodtryck, väga någon eller utföra en träning. Kan alltså fördelas utan delegering.

Läkemedelshantering

För att få hantera läkemedel måste du ha fullgjort din introduktion och klarat av  praktisk och teoretisk utbildning gällande läkemedel.

Många av de människor vi möter inom vård och omsorg har mediciner för sina sjukdomar. För att de inte ska glömma att ta sina mediciner har sjuksköterskan ansvar för att de ska få rätt medicin i rätt tid. Det är endast vårdpersonal som gått utbildning och fått delegering som får utföra denna insats.

Utbildning inför delegering planeras i samråd med din närmaste chef.