Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Handhygien

Handhygien

Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien. God handhygien innebär att se till att händerna är rena inför varje nytt arbetsmoment. Här får du lära dig mer om varför det är viktigt och hur du ska göra för att hålla en god handhygien.

Mikroorganismer = Virus, bakterier, parasiter, jäst-ochmögelsvampar och andra liknande organismer

Varför är det så viktigt med god handhygien?

I ditt arbete använder du dina händer hela dagarna och tar i både människor och saker utan att tänka på det. Du tar till exempel på dörrhandtag, telefonen, glas, koppar och tallrikar och mycket mer. Så måste det vara, men det gör också att det är extra viktigt med god handhygien. Varför är det så viktigt, tror du?

Motverka spridning av mikroorganismer

När du tar på föremål och på andra personer fastnar mikroorganismer på dina händer. Mikroorganismer kan till exempel vara virus, bakterier eller parasiter som kan orsaka sjukdomar. När du sedan tar på dina ögon, din näsa eller din mun kan mikroorganismer komma in i din kropp.

Du kan också föra mikroorganismer vidare till andra. Du behöver använda dina händer hela tiden i ditt arbete – och du kan både få och sprida mikroorganismer. Det här är inget du kan undvika, men du behöver göra allt du kan för att hålla dina händer rena och minska sprodningen till andra.

När behöver du tvätta händerna?

Grundregeln är att tvätta händerna:

  • när du börjar eller slutar ditt arbetspass
  • efter att du har varit på toaletten
  • innan du äter eller hanterar livsmedel
  • efter att du har hanterat något smutsigt

Tvätta även händerna efter att du har hjälpt en person med toalettbesök, eller om du har vårdat eller gett omsorg till en person som kräks eller har diarré. Tänk på att tvätta händerna när du går på rast och när du går tillbaka till arbetet efter rast.

Du kommer också att behöva desinfektera dina händer och underarmar med handsprit. Det får du lära dig mer om alldeles strax.

Det spelar roll hur du tvättar händerna

Det är viktigare än du kanske tror att tvätta händerna noga – annars försvinner inte smuts och mikroorganismer helt. På bilden ser du de områden där de ofta sitter kvar. Där det är blått blir smutsen ofta kvar. Där det är rött blir smutsen kvar ibland.

Så här gör du 

Tvätta händerna i 20-30 sekunder. Gör så här:

Sprita händerna

I ditt arbete behöver du också desinfektera (sprita) dina händer och underarmar med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Det gäller till exempel alltid när du kommer till en ny person, när du påbörjar ett nytt arbetsmoment och när du lämnar en person.

Om du ser att händerna är smutsiga, eller om du tror att de är smutsiga, ska du tvätta händerna med vatten och flytande tvål innan du desinfekterar. 

En del smittämnen är mindre känsliga för handdesinfektionsmedel. Därför ska du alltid tvätta händerna efter att du har hjälpt en person med toalettbesök, eller om du har vårdat eller gett omsorg till en person som kräks eller har diarré.

Händerna ska vara torra innan de desinfekteras. Desinfektionen är färdig när du har arbetat in desinfektionsmedlet och händerna är torra. 

Vad gäller när du använder skyddshandskar?

I vissa arbetsmoment behöver du använda skyddshandskar. Det handlar om arbetsmoment som kan medföra risk för att händerna förorenas av kroppsvätskor.

Vad tror du, behöver du sprita händerna när du använder skyddshandskar?

Desinfektion när du använder handskar

När du tar på föremål och på andra personer fastnar mikroorganismer på dina händer. Mikroorganismer kan till exempel vara virus, bakterier eller parasiter som kan orsaka sjukdomar. När du sedan tar på dina ögon, din näsa eller din mun kan mikroorganismer komma in i din kropp.

Du kan också föra mikroorganismer vidare till andra. Du behöver använda dina händer hela tiden i ditt arbete – och du kan både få och sprida mikroorganismer. Det här är inget du kan undvika, men du behöver göra allt du kan för att hålla dina händer rena och minksa sprodningen till andra.

Fundera

I vilka situationer tror du att du behöver tänka till lite extra för att kunna hålla en god handhygien i ditt jobb?

Hur du kan behöva göra just i ditt arbete kommer du att lära dig längre fram i utbildningen.

Kom ihåg

I det här avsnittet har du lärt dig vad du behöver göra för att hålla en god handhygien. Här är några viktiga saker att komma ihåg:

  • Tvätta händerna när du börjar ditt arbetspass.
  • Tvätta händerna när du går på rast.
  • Tvätta händerna när du går tillbaka till arbetet efter rasten.
  • Sprita dina händer före och efter varje vård- och omsorgsmoment.

 

Fråga din chef

Fråga din chef:

  • Var finns handdesinfektionsmedel?
  • Var finns skyddshandskar?