Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Högre upp i sängen

Högre upp i sängen

Längre upp i sängen

För att förflyttningen ska fungera så behöver friktionen minskas så mycket som möjligt mellan kroppen och underlaget. De ställen på kroppen som har mest kontakt med underlaget vid ryggläge i sängen är bakhuvudet, skulderbladen, korsbenet och hälarna (ibland vaderna). De kallas friktionspunkter.

Kraften i förflyttningen ökar om brukarens fötter och händer har fäste och förankras mot underlaget eller med sänggrindar osv. Även antihalkmaterial som glidtyg och/eller draglakan minskar friktionen på de övriga kontaktpunkterna.

Minska antalet längre upp- förflyttningar under en arbetsdag genom att höja sängens ben/fotsektion före ryggstödet, då är det svårare för patienten att glida ner i sängändan om än man bara höjer sängryggen. När brukaren ska lägga sig ner igen, börja med att sänka ryggstödet före ben/fotsektionen.

Med hjälp av en person

I det här exemplet kan brukaren aktivt dra upp sina ben och trycka ifrån med fötterna mot underlaget.

När brukaren trycker ifrån med fötterna mot underlaget tippas bäckenet bakåt och lyfts från underlaget. Samtidigt sjunker huvudet och skuldror ner i kudden och madrassen och stoppar upp kroppens förflyttning längre upp mot sängens huvudända. Man kan först och främst öka patientens friktion under fötterna genom att själv hjälpa till att trycka ner fötterna lite mer i madrassen så dem inte glider. Man ska hellst stå i fotändan av sängen för detta. Sen kan man även använda något glidmaterial under skuldror för att glida lättare, vardagssaker så som en plastpåse kan användas men även olika glidtyger för att minska friktionen.

Med hjälp av två personer

När ni arbetar två, bestäm vem som ska kommunicera med brukaren under förflyttningen. Brukaren kan bli förvirrad om två pratar samtidigt.

Här kan man göra på samma sätt som ovan men medans en håller och ökar friktionen på fötterna så kan den andra personen föra in sina händer med handflatan mot patientens skulderblad och hjälpa till att följa med i förflyttningen uppåt för att minska friktionen under skulderbladen.

Om det är bäddat med draglakan under patienten så kan man även göra förflyttningen med hjälp av detta. Lakanet behöver liga placerat så det går ner under personens rumpa samt är under skulderblad. Om patienten kan så underlättas förflyttningen mycket om hen kan ligga med böjda ben och lyfta huvudet mot magen under förflyttningen. Flytta först kudden upp mot sänggaveln så patienten inte slår i huvudet. Va en person på var sida om patienten i höjd med axlarna. Ta tag i draglakanet så nära patienten det går vid rumpan och skulderbladen. Samarbeta med varandra och patienten och räkna eller säg ”vi flyttar nu”. Gör en långsam och lugn tyngdöverföring, bakåt upp mot huvudändan. Förflytta inte genom att rycka, utan gör förflyttningen långsamt och i flera steg om det behövs.