Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hur ska vi skriva?

Hur ska vi skriva?

Vi som arbetar på myndigheter eller i annan offentlig verksamhet har ett särskilt krav på oss att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Det ska vi göra för att:

  1. det är en demokratisk rättighet för medborgarna att förstå vår information
  2. förtroendet för oss ökar när medborgarna förstår våra texter
  3. tillgängligheten ökar för alla när våra texter är enkla och begripliga
  4. vi blir effektivare om vi slipper lägga tid på att svara på följdfrågor som beror på att vår information inte har anpassats till mottagaren.