Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Ladda upp dokument

Ladda upp dokument

Om du vill ladda upp ett dokument som inte ligger i Alfresco klickar du på ”Ladda upp”. Välj önskad fil i din dator. Du kan välja flera samtidigt.

Du kan också kopiera in dokument genom ”drag and drop”. Markera önskat dokument i din dator, håll nere musknappen och dra in och släpp det i rätt mapp i Alfresco. Du kan även här välja flera filer.

Dokumentet lägger sig där du stod i strukturen. Efter detta steg kan du klicka på ”Redigera egenskaper” i högermenyn. Då kommer dokumentinformationen upp. Här kan du redigera dokumentets titel och filnamn. Det är bra om filnamn och titel är lika, förutom att filnamnet har en filbeteckning efter, exempelvis ”.odt” eller ”.docx”. Här ser du även till att dokumentet inte är sekretessbelagt utan offentligt.