Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Längre texter av olika sorter

Längre texter av olika sorter

Det finns olika sorters längre texter, till exempel rapporter, pm, utredningar, betänkanden och årsredovisningar. Ibland kan även beslut eller brev vara långa.

Innan du börjar skriva är det alltid viktigt att fundera över vem som ska läsa texten. Varför ska han eller hon läsa? Och vad har du för syfte med texten? Vad ska läsaren tänka, känna, göra? Först när du vet det kan du börja fundera över vilket innehåll som behöver vara med och vilket perspektiv texten ska ha. Det gäller alla texter men är extra viktigt i långa texter.