Alingsås kommuns öppna digitala kurser

lorem eipsum

Hygienrutiner i arbetet

För att vi ska kunna bedriva en säker vård och omsorg är god hygien helt avgörande. Brister i hygien kan få svåra följder för brukare, dig själv och andra.

För dig som ska arbeta inom äldreomsorg använder vi till exempel inte smycken eller nagellack i vårt arbete. Vi är noga med att ha kortärmade klädesplagg av hygienskäl.

Under din introduktion kommer du få ta del av våra rutiner för hygien, du går tillsammans med din handledare igenom dokumenten och får vägledning kring basala hygienrutiner, eventuella arbetskläder och desinfektion.