Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är utrustning som du kan behöva ha på dig för att skydda dig själv från smitta när du arbetar.

Personlig skyddsutrustning ingår inte i reglerna om basala hygienrutiner men det är viktigt att du vet när och hur du ska använda sådan utrustning. Det får du lära dig i det här avsnittet.

 

Då kan det vara aktuellt med personlig skydds­utrustning

Personlig skyddsutrustning är utrustning som du kan behöva ha på dig för att skydda dig själv från smitta när du arbetar.

Personlig skyddsutrustning ingår inte i reglerna om basala hygienrutiner men det är viktigt att du vet när och hur du ska använda sådan utrustning. Det får du lära dig i det här avsnittet.

Hygienrutiner i arbetet

För att vi ska kunna bedriva en säker vård och omsorg är god hygien helt avgörande. Brister i hygien kan få svåra följder för brukare, dig själv och andra.

För dig som ska arbeta inom äldreomsorg använder vi till exempel inte smycken eller nagellack i vårt arbete. Vi är noga med att ha kortärmade klädesplagg av hygienskäl.

Under din introduktion kommer du få ta del av våra rutiner för hygien, du går tillsammans med din handledare igenom dokumenten och får vägledning kring basala hygienrutiner, eventuella arbetskläder och desinfektion.

Kom ihåg – även när du använder personlig skyddsutrustning ska du alltid följa de basala hygienrutinerna.

Fundera

Det kan vara skrämmande för den du stödjer och vårdar om du är klädd i skyddsutrustning. Vad tror du att du kan göra för att den du möter ska känna sig trygg?