Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Personliga hjälpmedel

Personliga hjälpmedel

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut bedömer behov och provar ut.

Hjälpmedel som förskrivs individuellt får inte användas av andra tex på ett boende.

Skötseln av hjälpmedel är viktig både för funktion och ur hygienaspekt.

Hjälpmedel som inte används ska återlämnas – kommunen betalar hyra för de hjälpmedel som vi har ute hos patienter.

Vissa hjälpmedel är inköpta till våra vård och omsorgsboenden och kallas för grundutrustning. Det kan till exempel vara toalettförhöjningar, duschstolar.

Skötsel av hjälpmedel

Ta regelbundet bort hår och skräp som fastnar runt navet på hjulen

Lyft ur dynan på rullstolen och gör rent sitsen

Torka bort synlig smuts på alla hjälpmedel

Läs hjälpmedlets bruksanvisning för skötselanvisningar