Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Radera dokument

Radera dokument

Att radera dokument i Alfresco ska endast göras i undantagsfall och i samråd med den som är ansvarig på samarbetsytan. Klicka på Ta bort dokument och välj Ta bort i nästa dialogruta. Som dokumentansvarig respektive medarbetare kan du endast radera dina egna dokument. Ansvarig kan radera alla dokument i samarbetsytan.