Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Rollator

Rollator

Rollatorns handtag ställs in av rehabpersonal

Gå nära och fäll upp sitsen för att frigöra benutrymme vid gång

Bromsas alltid vid uppresning och nedsittning.

Patienten får sitta på den då den är låst men aldrig åka sittandes på den eller köra någon annan.

För att fälla ihop rollatorn, se brukarmanual