Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Säkert beteende

Säkert beteende

Oavsett om du hanterar information digitalt, muntligt eller i pappersform, är din och verksamhetens informationssäkerhet beroende av ditt beteende. Ett första steg mot ett säkrare beteende är att skaffa sig kunskap om risker och om informationens värde. Ett säkert beteende kan exempelvis handla om att aldrig lämna ut koder eller lösenord, att inte lämna ut personliga uppgifter utan att vara säker på mottagarens avsikter, att låsa datorn då du lämnar din arbetsplats eller att tänka på vad man pratar om i mobiltelefonen då man åker kollektivtrafik. Särskilt försiktig behöver du vara vid hanteringen av konfidentiell information(sekretessbelagd information, känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd information).

Fördjupning – Riktlinjer för informationssäkerhet i Alingsås kommun – Säkert beteende