Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Samarbetsytor – lagringsplats för dokument

Samarbetsytor – lagringsplats för dokument

När du vill komma vidare till samarbetsytorna, där dokumenten finns lagrade, kan du göra på fyra olika sätt:
1. Gå via din anslagstavla och klicka på den samarbetsyta du vill komma till. Exempelvis ”Dokument –
Kommunledningskontoret”.

2. Klicka på pilen vid ikonen ”Samarbetsytor” och välj en av de senast besökta samarbetsytorna där.

3. Klicka på pilen vid ikonen ”Samarbetsytor” och sök efter samarbetsyta där.

4. Sök efter samarbetsyta i sökfältet uppe till höger.

Du hamnar alltid först på anslagstavlan för den aktuella samarbetsytan.

Olika färger på de olika typerna av samarbetsytor

Gul – Dina egna ytor som bara du kan se. Min anslagstavla och Mina filer.

Grön – Här finns offentliga dokument som alla anställda har rätt att läsa. Dessa samarbetsytor heter Dokument – Förvaltning, exempelvis Dokument – Barn- och ungdomsförvaltningen.

Blå – Projektrum. Detta används vid projekt. Medlemmar läggs till av ansvarig för projektrummet. Mallar enligt Alingsås kommuns projektmodell finns med i samarbetsytan. Man ansöker om det på Kommunportalen/Service och stöd i arbetet/Beställa.

Svart – Arbetsrum. Detta används som samarbetsyta för olika grupper som har behov att dela information och dokument. Medlemmar läggs till av ansvarig för arbetsrummet. Man ansöker om det på Kommunportalen/Service och stöd i arbetet/Beställa.

Röd – Sekretessrum. I dessa samarbetsytor finns dokument eller information som är sekretessklassad. Det går inte att söka på dokument som finns i sådana ytor från Kommunportalen.
Observera! Varje förvaltning ansvarar för att personuppgifter behandlas på rätt sätt och att ingen förflyttning av personuppgifter sker från andra verksamhetssystem till Alfresco utan godkännande. Om inget verksamhetssystem finns som möjliggör lagring av en viss personuppgiftsbehandling ska kontakt tas med förvaltningens dataskyddsredogörare, tidigare PuL-redogörare, för utredning. I sådana fall ska alltid avdelningschefen vara informerad först. Du kan läsa mer om hantering av personuppgifter och Dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens hemsida (www.datainspektionen.se).