Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Särskriv inte

Särskriv inte

Särskrivning är när man delar upp ett ord i flera delar. Det finns få skrivfel som folk retar sig så mycket på som felaktiga särskrivningar.

Särskrivningar leder sällan till direkta missförstånd, men de påverkar läsarens attityd till skribenten. Om du har många särskrivningar i din text kan både du och myndigheten förlora i trovärdighet.

Det finns många exempel på särskrivningar som ger upphov till leenden, som annonser där någon vill sälja en sjö nära tomt eller utöka sin kassa personal.

Om du läser din text högt hittar du felaktiga särskrivningar ganska lätt.