Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Sekretesslagen

Sekretesslagen

För att brukare ska känna sig säkra och trygga och för att skydda integriteten följer vi också sekretesslagen.

Det innebär att du:

• Är skyldig att förvara handlingar på ett sätt som inte är tillgängligt för obehöriga

• Inte får föra vidare information om brukare, varken muntligt,  skriftligt eller i bilder

• Inte får ta foton på eller skriva om brukare på t.ex. sociala medier

Sekretess gäller hela tiden; under anställningstiden men även efter anställningen upphört. Inför din introduktion ska du ha läst igenom, blivit införstådd med tystnadspliktsförbindelsen samt signerat denna.