Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Skyddskläder

Skyddskläder

I vissa situationer i ditt arbete kan du behöva använda skyddskläder eller skyddshandskar. Skyddskläder är till för att skydda dina arbetskläder för att hindra smittspridning mellan de personer som du möter i ditt arbete.

Här får du lära dig vad det innebär och vad du behöver tänka på.

 

När ska du använda skyddskläder?

Skyddskläder kan till exempel vara ett skyddsförkläde eller en skyddsrock. Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vissa vård- och omsorgsmoment.

Kom ihåg: Du ska alltid byta skyddskläder för varje ny person du träffar.

När tror du att du kan behöva använda skyddskläder i ditt arbete? Och när kan du behöva använda ett långärmat skyddsförkläde?

Då ska du använda skyddskläder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Desinfektion när du använder handskar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

När ska du använda skydds­handskar?

Vid vissa arbetsmoment riskerar dina händer att bli så smutsiga att det inte räcker med handtvätt och handdesinfektion för att göra dem smittfria. Därför ska du använda skyddshandskar under vård- eller omsorgsmoment när dina händer riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor.

I vilka arbetsmoment tror du att du kommer att behöva använda skyddshandskar? Och när måste du tvätta och sprita händerna?

 

Arbetsmoment där du ska använda skyddshandskar

Här är några exempel på moment där du ska använda skyddshandskar:

 • Vid kontakt med blod och slemhinnor eller när du riskerar att få kontakt med andra kroppsvätskor
 • Vid såromläggning
 • Vid tömning av behållare som innehåller blod eller andra kroppsvätskor
 • Vid hantering och rengöring av instrument
 • Vid rengöring och ytdesinfektion vid spill av kroppsvätskor eller andra utsöndringar
 • Vid byte av inkontinensskydd

Du ska byta dina skyddshandskar mellan varje vård- eller omsorgsmoment.

Skyddshandskarna ska vara för engångsbruk och avsedda för dina arbetsuppgifter.

Sprita händerna före och efter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kom ihåg

I det här avsnittet har du lärt dig vad som gäller för skyddskläder och skyddshandskar. Här är några viktiga saker att komma ihåg:

 • Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande.
 • Skyddskläder ska användas vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (till exempel hud och hudfragment).
 • Skyddskläder ska användas utanpå dina arbetskläder.
 • Om du under din arbetsdag träffar flera personer efter varandra ska du byta dina skyddskläder mellan varje person.
 • Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor.
 • Du ska byta dina skyddshandskar mellan varje vård- eller omsorgsmoment.

 

Fråga din chef

Fråga din chef:

 • Vilka skyddskläder behöver du i ditt arbete?
 • Var finns de?
 • Hur ska skyddskläderna användas?