Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Socialtjänstlagen- SoL

Socialtjänstlagen – SoL

Eftersom vi arbetar utifrån Socialtjänstlagen innebär det att vi också har en skyldighet att dokumentera.

Vad ska dokumenteras?

Det är viktigt att du i ditt arbete dokumenterar händelser av betydelse, det vill säga sådant som är viktigt utifrån den aktuella personen och situationen. Dokumentationen ska innehålla relevant, korrekt och tillräcklig information. Endast de uppgifter som har betydelse med hänsyn till verksamhetens art och det enskilda fallet behöver dokumenteras. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet.

Som nämndes tidigare måste alla medarbetare också kunna läsa och förstå dokumentation och genomförandeplaner. Det är bland annat av denna anledning som det är viktigt att du som medarbetare behärskar svenska språket väl.