Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Tryckförebyggande/ Antidecubitusmadrass

Tryckförebyggande/ Antidecubitusmadrass

Åtgärder som skall vidtas vid risk för trycksår

  • Madrassförskrivning
  • Avlastning av utsatta områden på kroppen
  • Förflyttningshjälpmedel till exempel glidlakan, glidbräda, lyft, vridplatta.
  • Inspektera huden dagligen och tryckutsatta punkter och dokumentera i patientjournal
  • Skydda huden från fukt, smörj torr hud
  • Lägesändra i säng och stol
  • Tillgodose vätske-och näringsbehovet