Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad och varför?

Vad och varför?

Basala hygienrutiner – vad är det?

Basal hygien handlar om handhygien, användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Det är åtgärder för att förhindra infektioner och smittspridning mellan dig och dem du möter i ditt arbete.

Att förstå och följa de basala hygienrutinerna är det allra bästa du kan göra för att skydda de personer du möter från att bli sjuka. Den här utbildningen är framtagen under covid-19-pandemin – ett tydligt exempel på varför basala hygienrutiner är så viktiga. Men de är lika viktiga för att hejda andra smittsamma sjukdomar som exempelvis säsongsinfluensan och vinterkräksjukan.

Utbildningen baseras dels på Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg och dels på annat material från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten.

Regler om basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner är så viktiga att det finns regler som vissa verksamheter inom vård och omsorg måste följa. Reglerna beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och de gäller när du har fysisk kontakt med patienter eller personer som får insatser i form av hemtjänst eller särskilda boendeformer. Reglerna gäller i situationer där det finns risk för överföring av smitta.

Arbetsgivarens ansvar

Det är verksamheten som ansvarar för att det finns processer och rutiner för basal hygien, så att ni som arbetar i verksamheten kan följa de regler som finns.

Vilka rutiner som behövs kan variera beroende på vilken typ av verksamhet du arbetar i.