Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vändning och positionering i säng (film 4,05 min)

Vändning och positionering i säng

För brukare som har sänglägeskomplikationer såsom cirkulationsbesvär och trycksår eller risk för trycksår är det viktigt att ändra läge ofta.

Utsatta delar är öron, axlar/skulderblad, korsben, höfter och hälar. Även små lägesändringar har stor betydelse för att lindra och minska smärta.

-Tänk på att kontakta rehab för att få hjälp om förflyttningarna är mycket tunga.