Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Våra brukare – olika individer

Våra brukare – olika individer

Det är inte ovanligt att man ser äldre personer eller personer som behöver stöd i vardagen som en grupp där alla har ungefär samma intressen, levnadssätt, tankar och beteenden. Tänker du så?

Om vi tar äldre personer som ett exempel så kan du behöva tänka på vad ordet äldre innebär. Man brukar utgå från att en person är äldre när den är 65 år och uppåt. MEN det kan skilja flera generationer mellan någon som är t.ex. 65 år och någon som är 105 år. Du får också komma ihåg att äldre personer har olika erfarenheter genom livet precis som alla vi andra har och som påverkar hur vi är, känner och tänker.

Samma tänk gäller för dig som arbetar inom funktionsstöd. De brukare som du stöttar i ditt arbete har olika behov av stöd, de har också olika intressen och rutiner. Inom funktionsstöd kan du arbeta med personer i alla åldrar. Det finns ingen mall att följa som kan användas i alla situationer.

Det är viktigt att ha med detta tankesätt i bemötandet av våra brukare och anhöriga.