Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Grundutbildning – Samverkan

Varmt välkommen till grundutbildning för samverkan!

Utbildningen kommer att guida dig genom de olika delarna som ligger till grund för Alingsås kommuns samverkansavtal. Du kommer ta del av fem olika avsnitt och utbildningen kommer att ta strax under 20 minuter att göra. Du kan när som helst gå tillbaka till ett tidigare avsnitt om det är något du vill se igen. Se till att ha ljud igång för att kunna ta del av informationen.

Då kör vi igång!