Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Är det klart nu och vad gör det för nytta?

Är det klart nu och vad gör det för nytta?

Så fort du har anmält en händelse så har du gjort ditt. Nu är det andra som tar över och gör sin del.

Man kan säga att det är en cirkel av händelser/avvikelser – åtgärder – förbättringar som ständigt pågår. Alla händelser anmäls inte till IVO men är ändå en del av vårt ständiga förbättringsarbete. Om ingen upptäcker och rapporterar avvikelser så blir det heller aldrig någon förbättring.

Allt det här görs för att brukaren ska vara så trygg med vår verksamhet som möjligt. Vår förmåga att upptäcka och åtgärda missförhållanden gör också att allmänheten får tillit till oss och vår verksamhet.

 

Här kan du gå in på IVO:s hemsida om du vill veta mer!