Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Årtal att ha i minnet

Årtal att ha i minnet

 

• 1700-tal – ”lytta och bräckliga av alla stånd”

 

• 1826 – första sinnessjukhusläkaren anställs

 

• 1915 – lag om äktenskaps ingående och upplösning

 

• 1920 – ny klassificering av sinneslöa

 

• 1934 – steriliseringslagen och det rasbiologiska institutet

 

• 1945-1955 – Vipeholmsexperimentet

 

• 1954 – särskolans uppstart

 

• 1967 – omsorgslagen träder i kraft

 

• 1989 – omyndighetsförklaringen avskaffas

 

• 1993 – kommunerna tar över ansvaret

 

• 1994 – LSS-lagstiftningen