Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Att reglera sina exekutiva funktioner

Att reglera sina exekutiva funktioner

I föregående avsnitts exempel om Josefine så fick hon hjälp att planera för att kunna hantera sin stress. Men när hon grips av stress i en situation så har hon svårt att reglera sin känslor. När hon känner sig maktlös så börjar hon gå omkring i snabb takt och gråter alltmer förtvivlat.

För att inte fastna i situationen så behöver hon använda sin uppmärksamhet för att hitta en lösning. Det kan hon göra om hon försöker att rikta sina tankar och känslor mot sig själv för att behålla dem och se vilka lösningar som finns. Hon kan ju ringa till sin chef och berätta om stressen men det innebär också att hon behöver dela sin uppmärksamhet med någon annan i ett samtal. Eftersom hennes uppmärksamhetsförmåga är nedsatt så kostar den ansträngningen energi som leder till trötthet efteråt.