Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Attestant/attest

Attestant/attest

Med attestant menas den person som skriftligt (varaktigt med bläck), eller elektroniskt intygar att en kontroll utförts utan anmärkning eller att anmärkning har gjorts skriftligt och åtgärd vidtagits för att rätta felet.

Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning eller att anmärkning har gjorts skriftligt och åtgärd vidtagits för att rätta felet.