Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Attestera inte

Attestera inte

Det är viktigt att du att du känner dig bekväm i att attestera transaktionen. Om inte säg nej.

Du ska inte attestera i följande situationer:

  • Om du inte känner att du har tillräcklig kompetens.
  • Om du inte känner att du har en självständig ställning gentemot den kontrollerade.
  • Om du hanterar in- och utbetalningar till dig själv eller närstående. (beslutsattest)
  • Om det handlar om utgifter av personlig karaktär, t.ex. reseräkningar, egna mobiltelefonräkningar, ersättning för personliga utlägg m.m. (beslutsattest).