Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Formalia

Formalia

Med kontroll av formalia menas att verifikationen innehåller de uppgifter som krävs enligt lagstiftningen. Formella krav på verifikationer ställs dels i den kommunala redovisningslagen, dels i mervärdeskattelagen. Bland annat ställs krav på vad en faktura ska innehålla, t.ex. korrekta uppgifter om köpare och säljare.

Kontroll av faktura