Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kontering

Kontering

Med kontroll av kontering menas att konteringen är korrekt för samtliga koddelar och att interna regler följs gällande klassificering av drift och investering samt att transaktionen periodiseras rätt, d.v.s. hänförs till rätt bokföringsperiod.