Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Behörighet

Behörighet

Med kontroll av behörighet menas att attester har skett av behöriga personer i enlighet med fastställda regler. Kontroll sker mot attestförteckningar och fastställda attestrutiner för respektive enhet.

Kontroll ska ske av namnteckning, koder, beloppsgränser och dylikt. Om det i IT-baserade rutiner finns funktioner för kontroll av behörigheter ersätter dessa den manuella kontrollen.