Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Beslut

Beslut

Med kontroll av beslut menas att transaktionen grundar sig på behöriga beslut och överensstämmer med tilldelad budget och andra av fullmäktige, kommunstyrelse och nämnd fattade beslut rörande normer och riktlinjer. Kontroll mot internbudget och arbets-/verksamhetsplan ska alltid ske. Kontroll kan dock också behöva ske mot avtal, överenskommelser och formella beslut t.ex. taxebeslut, investeringsbeslut, policybeslut m.m.