Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

Inom vård och omsorg är det viktigt att använda goda hygienrutiner för att skydda både dig och de personer du ska hjälpa i ditt arbete. Här får du lära dig om både basala hygienrutiner. Stäm alltid av med din chef om det är några andra rutiner än basala hygienrutiner du behöver känna till på din arbetsplats. Titta först igenom Socialstyrelsens introduktionsfilm och klicka dig sedan igenom de olika avsnitten nedan.