Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud

Hoppas du fått med dig bra information om vad det innebär att vara elevskyddsombud samt vilken otroligt viktig roll de har på skolan. Kanske är det just du som blir nästa elevskyddsombud?

Vill du veta mer:

Ladda gärna ner broschyren ”Arbetsmiljö i skolan”

Du kan även läsa mer i Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud SKOLFS 2015:7