Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Empati

Empati

Empati är en komplex psykisk process som innebär:

  • att känna vad andra känner – affektiv empati
  • att förstå vad andra känner – kognitiv empati
  • att avgöra från vem känslan härrör (själv/annan) – empatisk precision

Dessa tre mekanismer anses vara tätt sammanflätade och beroende av varandra för att empati ska kunna uppstå.

Exempel: om du ser ditt barn ramla och skrapa upp benet så väcks automatiskt en smärtsam respons inom dig (affektiv empati). Du kan förstå att ditt barn har ont och minns de gånger du själv drabbats av något liknande (kognitiv empati). Om du dessutom är tillräckligt emotionellt medveten för att förstå att det är barnet och inte du själv som har ont, så förstår du varifrån känslan kommer (empatisk precision).

 

Empatisystemet aktiveras däremot endast om du är intresserad av och värdesätter den andres välmående.