Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Empatisk förståelse och empatiskt beteende

Empatisk förståelse och empatiskt beteende

Som professionell är det nödvändigt att förstå vikten av att ha både empatisk förståelse och ett empatiskt beteende.

Empatisk förståelse

Empatisk förståelse innebär att man förstår det budskap som ges. Budskapet ska överföras från brukare till personal och uppfattas av denne. Brukaren ska i sin tur kunna ta till sig ett budskap och tolka det. För att bearbetningen ska bli så bra som möjligt så krävs det att personalen kan växla mellan känslomässig och intellektuell förståelse. En person med god empatisk förmåga kan växla mellan dessa lägen och har dessutom en god självinsikt.

Empatiskt beteende

Ett empatiskt beteende ska prägla alla möten som man som personal har med en brukare. Det räcker inte med att kunna kommunicera. Men ett empatiskt beteende innebär även att kunna ställa krav och sätta gränser, vilket ibland är helt nödvändigt.