Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Exempel på allvarliga händelser

Exempel på allvarliga händelser

  • fallskador som medför allvarliga konsekvenser för patienten
  • förväxlingar såsom feldoserade, felexpedierade eller felaktigt förskrivna läkemedel
  • vårdrelaterade infektioner
  • utebliven, fördröjd eller felaktigt utförd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering
  • felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid behandlande eller mottagande enhet
  • felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter

Om du känner dig osäker på om en händelse är allvarlig eller ej så frågar du din närmaste chef.