Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Fakturan

Fakturan

När du öppnat en faktura i brevlådan visas fakturan och dess detaljer.

Längst upp i den gröna raden finns pilar med vars hjälp du kan bläddra framåt eller bakåt bland dina fakturor i brevlådan. Det framgår vilken faktura du befinner dig i och hur många fakturor du har i din brevlåda.

I den övre delen till vänster framgår information om fakturan som kontonummer, betalningsdag med mera. Här finns även en Skicka- och en Skriv ut-knapp. Om någon har skrivit en anteckning eller bifogat en fil syns de här också. Till höger visas fakturan med eventuella underlag.

Dubbelklicka på bilden om du vill få upp hela fakturan i ett separat fönster.

I den nedre delen görs kontering, attest, periodisering med mera. Se lathundar under avsnittet ”Tips och länkar till lathundar”.

Det är möjligt att dra i ramarna för att på detta sätt ge någon del av bilden större utrymme.