Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Förflyttningsteknik i vården

Förflyttningskunskap i vården

Förflyttningskunskap är ett samlingsnamn för all den kunskap som behövs för att förflyttningarna i vården skall vara skonsamma och trygga för både brukaren och vårdpersonalen.

I förflyttningskunskap ingår också kunskap om hur man på ett bra sätt kan bemöta och kommunicera med brukaren om deras förflyttningar samt att få brukaren att känna sig trygg och vilken tidsåtgång som behövs för att passa brukarens förutsättningar.

En förflyttning sker i 3 steg

  1. Hur mår brukaren idag?
  2. Vilka hjälpmedel skall vi använda och finns dessa på plats?
  3. Vad behöver vi som vårdpersonal göra och hur informerar vi brukaren?

-Tänk på att brukarens förmågor kan variera over dygnets timmar och från dag till dag, gör därför en ny bedömning vid varje förflyttning.

Viktig information

Läs beställning från fysioterapeut/arbetsterapeut för just den brukarens instruktioner kring hjälpmedel och förflyttning

Är du osäker och har frågor kring hjälpmedel och förflyttning, vänd dig i första hand till ditt rehabombud

Filmerna som visas i avsnittet är hämtade från Skellefteå kommun och är godkända att använda