Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Smittförebyggande

Smittförebyggande

Det ingår i god kvalitet att arbeta smittförebyggande i vården och omsorgen av äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det är särskilt viktigt i våra verksamheter eftersom insatser ges till personer som riskerar att drabbas särskilt hårt av smittsamma sjukdomar och infektioner. Därför har Socialstyrelsen tagit fram regler om att det ska finnas rutiner för att arbeta förebyggande för att förhindra smittspridning. All personal ska få utbildning i grundläggande kunskaper om smittvägar, vilka risker för smittspridning som finns och basala hygienrutiner.