Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Funktioner

Funktioner

På startsidan hittar du fyra funktioner:

  1. En flagga som indikerar att du har uppgifter att utföra. Antal uppgifter visas tills du har avslutat dem. Klicka på flaggan för att se uppgifterna.
  2. Sparade bokmärken visas i en rullista när du klickar på ikonen. Du eller så kallade superanvändare kan spara bokmärken.
  3. En sökfunktion för val av rapport.
  4. En ikon som återställer gjorda urval för en viss rapport.