Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Grundläggande principer

Grundläggande principer

Socialtjänstlagen och LSS är baserade på en rad handikappspolitiska principer. De är viktiga att lyfta fram för man kan säga att de utgör grunden i allt socialt arbete.

De principer vi pratar om är:

  • självbestämmande
  • inflytande
  • delaktighet
  • tillgänglighet
  • kontinuitet
  • helhetssyn
  • normaliseringsprincipen

Därutöver är valfrihet och integritet två viktiga begrepp som är sammanlänkade med varandra. I förarbetena till LSS framhålls att valfrihet stärker den enskildes integritet och lagen ger en ökad valfrihet för den enskilde genom de olika insatser som hen kan erhålla. Insatserna kan i sin tur leda till ett självständigare liv och därmed öka integriteten. Lagen är också viktig för föräldrar till barn med funktionsnedsättning liksom till anhöriga, eftersom vissa insatser är riktade särskilt till dem.