Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Historiska begrepp mellan åren 1700 till 1800

Historiska begrepp mellan åren 1700 till 1800

1700-talet

Personer med utvecklingsstörning har haft många namn genom tiderna. På 1700- och 1800-talen ansågs de med ärftliga eller förvärvade skador vara idioter. Begreppet idiot användes från 1700-talet ända fram till 1960-talet och var en särskild psykiatrisk diagnos. I mantalslängden skrevs personer in som ”lytta och bräckliga av alla stånd”. Det kunde innebära alltifrån att man var döv till att man ansågs ”galen”. Till exempel så förbjöds epileptiker (fallandesjuka) att gifta sig 1757. Om prästen ansåg en person vara idiot så behövde personen inte delta i husförhören och med den stämpeln så kunde man omhändertas på fattigstugan eller inom någon annans ekonomiska försorg. Till exempel som obetald arbetskraft hos en bonde.

Hygienrutiner i arbetet

1800-talet

Under 1800-talet blev det även allt vanligare med andra begrepp såsom sinnesslö, obildbar eller bildbar. År 1868 introducerade Föreningen för sinnesslöa barns vård ordet sinnesslö för man ville ersätta idiot-begreppet. Detta gällde dock bara de som ansågs vara bildbara. 1826 anställdes den första sinnesjukhusläkaren Georg Engström. Han presenterade en ny klassificering av de sinnesslöa/sinnessjuka. Begreppen som då användes var fånighet, lindrig fånighet, imbecill, svagsint och mindre vetande. På 1860-talet fick prästerna ett nytt anteckningssystem och med det infördes svagsint, dövstum och blindhet. Detta system påskyndade stödinsatserna för personer med funktionsnedsättning och 1896 fick landstingen ansvar för sinnesslövården.

De som ansågs vara bildbara var personer med lindrig utvecklingsstörning som kunde ta till sig viss undervisning och lära sig enklare läs- och skrivuppgifter. De klarade även att arbeta relativt självständigt.

De obildbara hade ofta flera funktionsnedsättningar och ända fram till 1950-talet dog många barn med medfödda hjärnskador före fem års ålder. Relativt få överlevde sin tio-årsdag. Ett tydligt exempel är personer med Downs syndrom. På 1920-talet blev dessa barn endast ett par år gamla och på 1950-talet hade de en genomsnittsålder på ca 15 år. I början av 1970 blev de runt 35 år och idag är genomsnittsåldern 55-60 år.