Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kommunikationsstöd

Kommunikationsstöd

Olika funktionsnedsättningar som till exempel autism, förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning eller cerebral pares, kan ge olika typer av kommunikationssvårigheter. En del personer har enbart svårt att uttrycka sig medan någon annan även har svårt att förstå eller koncentrera sig på vad som sägs. En annan kan ha minnessvårigheter eller bekymmer med uppmärksamhet.

Som personal bör man känna till AKK – det står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk. Att ersätta ord och meningar med bilder är ett exempel på att använda sig av AKK.

Klicka på länken och läs om Rolfs svårigheter – hur skulle du göra?