Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad menas med kommunikationssvårigheter?

Vad menas med kommunikationssvårigheter?

Många brukare i kommunens verksamhet som har någon form av funktionsnedsättning har kommunikationssvårigheter av olika grad. Kanske kan hen inte tala eller förstå vad som sägs. Det kan också vara så att brukaren har svårt att hålla fokus i samtal eller att göra olika val.

Som personal ska man kunna förstå och göra en bedömning av vilka anpassningar som brukaren har behov av för att kunna kommunicera. För att kunna det så behöver vi ha koll på de kognitiva förmågorna – hur funkar syn och hörsel till exempel? Att göra en kartläggning kan ibland vara en hjälp för att tydliggöra de situationer som brukaren brukar befinna sig i och vilka krav dessa ställer på brukaren.

Ibland kan vi behöva kontakta andra yrkesgrupper som kan göra specifika bedömningar och förskriva hjälpmedel, till exempel arbetsterapeuter eller logopeder.