Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Rätten att kommunicera

Rätten att kommunicera

Amerikanska logopedförbundet har tagit fram en film (4 min) om rätten att kommunicera enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 21. Den är översatt till svenska av DART som är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

 

 

Ljudet är påslaget och jag vill se filmen nu!