Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hjärnan är fantastisk!

Hjärnan är fantastisk!

Den mänskliga hjärnan hjälper oss med alla intryck som vi hela tiden utsätts för. Den tar in, bearbetar, lagrar och förmedlar information och kunskap. Den styr hur och vad vi tänker, vad vi lär oss och vad vi kommer ihåg. Det är också hjärnan som ansvarar för hur vi tar in och upplever olika sinnesuttryck.

Hjärnan hjälper oss även att sortera viktighetsgraden av olika intryck som sker samtidigt. Det är viktigt eftersom det hjälper oss att fatta rätt beslut i till exempel akuta situationer som annars skulle kunna bli farliga för oss.