Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Minnet

Minnet

Människans minne kan i huvudsak delas in i två kategorier.

  • Arbetsminne
  • Långtidsminne

Arbetsminnet klarar av att hålla kolla på ungefär 7 saker samtidigt. Det gör det möjligt att koppla ihop idéer med varandra och bryta ner problem i mindre delar. Med arbetsminnet kan vi jämföra tidigare erfarenhet och kunskap med sådant som finns lagrat i långtidsminnet.

Titta på filmen om minnet och lägg märke till vilken skillnad det är att lära sig och komma ihåg när vi får information med ord eller med bild. Ha koll på multiplikationstabellen!

Hur hjärnan lär (5 min) av Mappia.